--------------------------------

 

Cennik

 

         Kopiowanie materiałów wideo:

z kaset VHS (PAL) na płytę(y) DVD

   Przy kopiowaniu materiałów wideo, cena podana w tabeli zawiera koszt nośnika (płyty DVD)*

 

- z 1 kasety VHS (PAL) na płytę DVD (rzeczywisty czas nagrania do 120 min.)

1 DVD = 30 zł

- z 1 kasety VHS (PAL) na płytę DVD (rzeczywisty czas nagrania do 240 min., podzielony na 2 filmy)

2 DVD = 45 zł

- kopia DVD – każda następna

1 DVD = 10 zł

- kopiowanie z kilku kaset VHS (PAL)
na 1 płytę DVD (maks. do 4 kaset Video)

30 zł + 5 zł = 35 zł

- przy większych zamówieniach

·        powyżej 100 zł

·        powyżej 200 zł

- możliwość kopiowania z płyty DVD

  na kasetę VHS (PAL)

- inne usługi nie występujące w cenniku

 

10% rabatu

20% rabatu

 

Cena jak przy kopiowaniu na płytę DVD

 

Cena do uzgodnienia

 

*      Nagrywanie realizowane jest na płytach sprawdzonej jakości firmy: Verbatim, TDK, Maxell.

 

REGULAMIN USŁUG

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO Z KASET NA PŁYTY DVD

 

1.           Usługa polega na konwersji materiałów wideo (wraz ze ścieżką dźwiękową) zapisanych na taśmach magnetycznych do formatu DVD w celu zabezpieczenia ich długowieczności oraz wygody odtwarzania i przechowywania.

2.           Podstawą wykonania usługi są dane wypełnione w formularzu zamówienia.

3.           Nagrania przyjmowane są na taśmach magnetycznych w standardach VHS, zapisanych w systemie PAL, zawierających do dwóch ścieżek dźwiękowych.

4.           Wartość usługi jest obliczona w oparciu o ceny podane cenniku znajdującym się w firmie FU-H Arrakis oraz na stronach WWW. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

5.           Podane w formularzu zamówienia dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zlecenia. Dane te nie będą przetwarzane, archiwizowane ani udostępniane osobom trzecim.

6.           Na płytę skopiowany zostanie materiał o czasie podanym w formularzu zamówienia. Jeżeli faktyczny czas nagrania jest dłuższy zostanie ono przycięte do długości podanej w formularzu. W przypadku braku pewności co do długości nagrania należy zlecić kopiowanie całej kasety.

7.           Kopiowanie może zostać zatrzymane w przypadku wykrycia braku zapisu na taśmie trwającego dłużej niż 1 minutę (zazwyczaj jest to koniec nagrania). Jeżeli pomimo braku zapisu kopiowanie ma być kontynuowane należy to wyraźnie zaznaczyć w uwagach do zamówienia.

8.           Liczniki odtwarzaczy VHS nie mogą służyć jako dokładny miernik czasu nagrania, dlatego należy go określić z zapasem kilku minut.

9.           Powierzone kasety służą wyłącznie do wykonania cyfrowej kopii na płycie DVD. Żadne nagrania, ani ich fragmenty nie będą archiwizowane przez Zleceniobiorcę oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.       Materiały zostaną przekopiowane w formie, w jakiej zostały dostarczone. Mimo wykorzystania zaawansowanej technologii poprawiającej wizualnie jakość kopii (redukcja szumów, korekcja podstawy czasu) nie ma możliwości usunięcia wad obrazu i dźwięku wynikających ze zużycia, procesu starzenia się nośników magnetycznych bądź usterek technicznych.

11.       Zleceniodawca musi posiadać wszelkie prawa autorskie do materiału. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy materiałów dostarczonych do kopiowania, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

12.       Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku podejrzenia wad prawnych materiałów dostarczonych do kopiowania, jak również w przypadku stwierdzenia wad technicznych dostarczonego nośnika, które mogą grozić uszkodzeniem sprzętu.

13.       Mimo iż Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa całego procesu, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty nagrań (np. działanie siły wyższej, uszkodzenie nośnika będącego w bardzo złym stanie technicznym). Zleceniodawca mając świadomość powyższego powinien dysponować kopiami powierzonych materiałów (szczególnie tych o dużej wartości).

14.       Kopia wykonana jest na płycie DVD (DVD-R lub DVD+R). Do nagrania wykorzystywany jest nośnik sprawdzonej jakości, a przed oddaniem Zleceniobiorcy kopie są wyrywkowo testowane.

15.       Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytania materiału przez niektóre modele odtwarzaczy DVD niekompatybilne ze standardem DVD-R bądź DVD+R.

16.       Płatność za usługę następuje w momencie odbioru zlecenia. Zleceniodawca otrzymuje wszystkie taśmy źródłowe oraz kopie na płytach DVD w ilości określonej w zamówieniu.

17.      Zleceniobiorca powinien sprawdzić poprawność kopii DVD w terminie 14 dni od odbioru zlecenia. Po upływie tego czasu ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.